‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘โททาลเอนเนอร์ยีส์’ สนับสนุนงบประมาณ นำหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มาใช้ในโรงเรียน 50 แห่งของไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  554 Views

‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘โททาลเอนเนอร์ยีส์’ สนับสนุนงบประมาณ นำหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ มาใช้ในโรงเรียน 50 แห่งของไทย

มิชลิน ผู้นำระดับโลกด้านยางรถยนต์และการสัญจรอย่างยั่งยืน ได้ผสานพันธมิตรกับ โททาลเอนเนอร์ยีส์ กลุ่มพลังงานชั้นนำระดับโลก สนับสนุนงบประมาณในการนำ VIA Road Safety Education Programme หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนอายุ 10-18 ปี ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มาใช้ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานครรวม 50 แห่ง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลักสูตร VIA จะถูกนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาในแต่ละโรงเรียนเป้าหมายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการนำร่อง ณ โรงเรียน 5 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนจะขยายผลต่อเนื่องไปยังโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 36 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอีก 9 แห่ง โดยหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านให้กับเยาวชน

VIA Road Safety Education Program เป็นหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ ทั้งจากการปฏิบัติจริงและการจำลองสถานการณ์ โดยมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลร่วมด้วย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 10-18 ปี สามารถคิดวิเคราะห์ ประเมินและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีวินัยเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการนำไปปรับใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในประเทศต่างๆ  โดยประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศฝรั่งเศส แคเมอรูน และอินเดีย  สำหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำหลักสูตรนี้มาใช้

มานูเอล มอนตานา (Manuel Montana) ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี มิชลินได้ให้ความสำคัญและริเริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะลดอุบัติเหตุและสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำหลักสูตร VIA มาปรับใช้ในสถานศึกษาของไทยครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยมุ่งสร้างผู้ใช้รถใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบให้กับสังคมไทย”

ปาสกาล ลารอช (Pascal Laroche) ประธานกลุ่มบริษัท โททาลเอนเนอร์ยีส์ ประเทศไทย และผู้จัดการใหญ่ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยีส์ อีพี ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “เรามั่นใจในประสิทธิภาพของหลักสูตร VIA ว่าจะช่วยเสริมทักษะให้เยาวชนไทยใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยสามารถประเมินและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนได้ และหวังว่าในอนาคตจะสามารถต่อยอดขยายผลนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในโรงเรียนจำนวนมากขึ้นภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง”

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกพบว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนในหลายประเทศทั่วโลกปีละประมาณ 1.35 ล้านคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชียและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยประจำปี 2563 อยู่ที่ราว 18,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนเกือบ 3 พันราย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท


Tag : มิชลิน

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed