“กลุ่มเซ็นทรัล” มุ่งสู่องค์กรปลอดบุหรี่ 100% ใน 5 ปี ชวนคนดังร่วมเปิดโครงการ “สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  78 Views

สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
“กลุ่มเซ็นทรัล” นำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โดยความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กระทรวงสาธารณสุข , ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย, คลินิกฟ้าใส และ ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วม เปิดโครงการ “สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” มุ่งสู่องค์กรปลอดบุหรี่ 100% ภายใน 5 ปี รายแรกของประเทศไทย สสส. โดยในงานเปิดโครงการครั้งนี้มีดาราศิลปินและแขกรับเชิญร่วมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่มากมาย นำโดย จันจิ ไกอา, ณชา จึงกานต์กุล, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, จิราภา ลักษณวิศิษฏ์, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, เปรี้ยว THE VOICE, เต้ DRAGON FIVE พร้อมเปิดเวทีเสวนา หัวข้อบทบาทแนวคิดเพื่อนำสังคมไทยให้ปลอดบุหรี่ โดยฝ่ายบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข นำโดย ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์, พญ. ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์, ดร.นพ. บัณฑิต ศรไพศาล และ รศ.นพ. สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และนิทรรศการความรู้รณรงค์ลดการสูบบุหรี่ รวมทั้งกิจกรรมมากมายจากศิลปินดังร่วมสร้างพลังสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัลฯ มีพนักงานที่สูบบุหรี่รวมทั้งสิ้น 5,756 คน  วิธีการที่เราจะรณรงค์ให้พนักงานเลิกบุหรี่ “เราไม่ห้าม...แต่เราห่วง” และมีการให้กำลังใจแก่กัน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ตรวจและให้ยาบำบัดจาก คลินิกฟ้าใส การให้รางวัลจูงใจกับคนที่ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ รวมทั้งใช้ “กลุ่มคนเซ็นทรัลพันธุ์ฮีโร่” คือพนักงานที่เลิกบุหรี่ได้แล้วมาเป็นบุคคลตัวอย่างในการเชิญชวนและเป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนพลังมวลชนให้สังคมเห็นความสำคัญในการเลิกสูบบุหรี่ ที่กลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ถือปฏิบัติเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องเสมอมา

Tag : Event, รณรงค์ลดการสูบบุหรี่

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed