ความสำคัญของ "วิตามินดี" ที่มีผลต่อร่างกายและการทำงานของสมอง

วันที่ 4 เมษายน 2562  16,438 Views
นิตยสาร Gourmet & Cuisine ฉบับที่ 225 เดือนเมษายน 2562

จากการศึกษาในช่วงหลังมานี้จะพบว่านักวิจัยให้ความสนใจอย่างมากกับเรื่องของ “วิตามินดี” ต่อระบบสุขภาพของร่างกาย และนักวิจัยได้พบกลไกใหม่ที่พบว่าในคนที่ขาดวิตามินดีจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง ในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ทำให้ระบบประสาทการเรียนรู้นั้นผิดไป จากการศึกษานี้นำมาสู่การบำบัดกลุ่มของโรคระบบประสาทและสมอง เช่น กลุ่มของโรคจิตเภท (Schizophrenia) ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตที่รุนแรง เริ่มพบอาการช่วงวัยรุ่น ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านลบ เช่น ประสาทหลอน มีความต้องการสูง มีความรุนแรงทางด้านอารมณ์

ความสำคัญของ

เราต่างรู้จักวิตามินดีและรู้ว่าแหล่งที่มาของวิตามินดีคือแสงแดด จนบางคนเรียกวิตามินดีว่า “Sunshine Vitamin” เป็นวิตามินที่มีความสำคัญและขาดไม่ได้ มีหน้าที่หลักคือช่วยให้กระดูกแข็งแรง ซึ่งทำงานร่วมกับแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส งานวิจัยก่อนหน้านี้ก็สนับสนุนความสำคัญของวิตามินดีในเรื่องการมีส่วนช่วยต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ลดการเกิดการแปรผันยีนที่ก่อให้เกิดเนื้องอกและโรคมะเร็ง รวมทั้งระบบต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆ มีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์พบว่าการขาดวิตามินดีจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานไม่ดี เพิ่มความดันโลหิต และทำให้ฮอร์โมนอินซูลินหลั่งออกมาผิดปกติ

ความสำคัญของ

งานวิจัยขณะนี้หันมาให้ความสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินดีกับสุขภาพของสมอง เช่น มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Medical News Today ซึ่งโฟกัสเรื่องของวิตามินดีกับการทำงานของสมองในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคจิตเวช พบว่าในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาจิตเวชมักขาดวิตามินดีในเลือด

อีกการศึกษาหนึ่งในหนูทดลอง โดยให้หนูขาดวิตามินดี พบว่าจะส่งผลต่อการทำลายของเซลล์ประสาทสมอง และการเรียนรู้ต่างๆ จะลดต่ำลง มีความผิดปกติของพฤติกรรม อารมณ์รุนแรงร่วมกับขาดสติได้ นักวิจัยยังพบว่าคนที่มีชีวิตรอดจากภาวะหัวใจล้มเหลวมักมีอาการผิดปกติของสมองตามมา แต่หากมีปริมาณของวิตามินดีในเลือดที่สูงเพียงพอแล้วสมองจะกลับมาทำงานเป็นปกติได้เร็วขึ้น

ความสำคัญของ

อีกหนึ่งงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย University of Queensland Brain Institute in St. Lucia ได้ตีพิมพ์ความสัมพันธ์ของวิตามินดีต่อการทำงานของสมอง ซึ่งอธิบายว่าประชากรทั่วโลกในขณะนี้กำลังเจอกับปัญหาของการได้รับวิตามินดีที่ไม่เพียงพอ และตามมาด้วยปัญหาความผิดปกติของการเรียนรู้ โดยงานวิจัยจัดสัตว์ทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ส่งเสริมให้ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และกลุ่มที่จำกัดปริมาณวิตามินดี ส่งผลให้ขาดวิตามินดี พบว่ากลุ่มที่ขาดวิตามินดีมีการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ช้ากว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินดีในปริมาณที่เพียงพอ

แหล่งที่มาของวิตามินดี

ความสำคัญของ

ปริมาณวิตามินดีที่ร่างกายต้องการ

ความสำคัญของ
 

แหล่งข้อมูล

  • Conti, P., & Kempuraj, D. (2016). Impact of Vitamin D on Mast Cell Activity, Immunity and Inflammation. Journal of Food and Nutrition Research
  •  Sarkar, S., Hewison, M., Studzinski, G. P., Li, Y. C., & Kalia, V. (2015, October 9). Role of vitamin D in cytotoxic T lymphocyte immunity to pathogens and cancer. Critical reviews in clinical laboratory sciences

Tag: , Food for life, การดูแลสุขภาพ,

เรื่องโดย

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed