เจาะลึกการทำอิ๊กซี่ ข้อดี ข้อเสีย และคำแนะนำ

วันที่ 24 มิถุนายน 2567  105 Views

เจาะลึกการทำอิ๊กซี่ ข้อดี ข้อเสีย และคำแนะนำ

“การทำอิ๊กซี่ ข้อดี ข้อเสียอย่างไร ??”

อิ๊กซี่ (Egg freezing) หรือการแช่แข็งไข่เป็นวิธีการทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศักยภาพในการตั้งครรภ์ให้คงอยู่ต่อไป ก่อนที่อายุจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของไข่ เทคนิคนี้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถรักษาไข่สดไว้ใช้ในอนาคต ทั้งเพื่อการตั้งครรภ์เองหรือบริจาคไข่ แต่การทำอิ๊กซี่ก็ก็มีข้อดีและข้อเสียที่ผู้สนใจควรพิจารณาอย่างรอบคอบดังนี้

เจาะลึกการทำอิ๊กซี่ ข้อดี ข้อเสีย

1. ข้อดีของการทำอิ๊กซี่

 • ชะลอภาวะมีบุตรยาก : ไข่ในรังไข่จะลดปริมาณและคุณภาพลงตามอายุ การทำอิ๊กซี่ช่วยรักษาไข่สดที่มีคุณภาพดีไว้ใช้ในอนาคต ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์เมื่ออายุมากขึ้น
 • ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาภาวะมีบุตรยากจากปัจจัยอื่น : วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรังไข่หรือไข่ การทำอิ๊กซี่ก่อนการรักษาจะช่วยเก็บรักษาไข่ไว้ก่อนที่จะได้รับผลกระทบ
 • ลดความกังวลใจเรื่องอายุ : อิ๊กซี่ช่วยแก้ปัญหาความกังวลเรื่องอายุที่จะส่งผลต่อความสามารถในการตั้งครรภ์ ผู้หญิงสามารถมุ่งสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานก่อน แล้วจึงวางแผนการตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่เหมาะสมต่อไป
 • มีโอกาสเป็นแม่คนเดียว : สำหรับผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรแต่ยังไม่พร้อมหรือไม่ได้คู่ ก็สามารถทำอิ๊กซี่ไว้ก่อน แล้วใช้ไข่เหล่านั้นกับเทคนิคการปฏิสนธิในหลอดแก้วในอนาคต

2. ข้อเสียของการทำอิ๊กซี่

 • ค่าใช้จ่ายที่สูง : ค่าใช้จ่ายในการทำอิ๊กซี่และการรักษาภาวะมีบุตรยากค่อนข้างสูง อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายแสนบาท ขึ้นอยู่กับวิธีการและระยะเวลาของขั้นตอนต่างๆ
 • ไม่มีการรับประกันความสำเร็จ : การทำอิ๊กซี่ไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถตั้งครรภ์ได้ในอนาคต เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เช่น คุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์ เทคนิคการปฏิสนธิ และปัญหาสุขภาพ ยังคงมีผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์
 • ภาวะแทรกซ้อนจากการทำอิ๊กซี่ : เช่น ความเจ็บปวดและการบวมแดงบริเวณรังไข่ ความปวดศีรษะ อาการอักเสบ ความผิดปกติของรังไข่ หรือการติดเชื้อบริเวณท่อนำไข่ เป็นต้น
 • ผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์ : ขั้นตอนการทำอิ๊กซี่รวมถึงการรักษาภาวะมีบุตรยาก สามารถนำไปสู่ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตได้ 
 • ประเด็นด้านจริยธรรมและศาสนา : บางศาสนาหรือความเชื่อไม่เห็นด้วยกับการแช่แข็งไข่ ทำให้เกิดความคลางแคลงใจและความขัดแย้งกับคู่สมรสหรือครอบครัว

คำแนะนำสำหรับผู้สนใจทำอิ๊กซี่

 1. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและขอคำแนะนำอย่างละเอียด พิจารณาข้อบ่งชี้ของการทำอิ๊กซี่ วิธีการ ข้อดีและข้อเสีย ผลข้างเคียง และโอกาสความสำเร็จ
 2. ประเมินสถานภาพร่างกาย อายุ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการตั้งครรภ์ การทำอิ๊กซี่ได้ผลดีที่สุดหากทำในช่วงอายุ 30-35 ปี

อิ๊กซี่ เป็นหนึ่งในเทคนิคช่วยมีบุตรที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คู่รักหลายคู่สมหวังกับการมีบุตร อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลการทำอิ๊กซี่ ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรู้ทันข้อดี-ข้อเสีย และเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น


Tag: การดูแลสุขภาพ, การแพทย์

เรื่องโดย

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed