การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารสำคัญอย่างไร

วันที่ 15 ธันวาคม 2564  262 Views

ในปัจจุบันนี้ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพอากาศกันมากขึ้น ตั้งแต่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจว่าอากาศที่เราใช้หายใจกันอยู่ในทุกวันนี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพอากาศกันมากขึ้น ตั้งแต่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจว่าอากาศที่เราใช้หายใจกันอยู่ในทุกวันนี้มีคุณภาพและสะอาดดีเพียงพอต่อหรือไม่ จึงมีบริการการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารขึ้น ซึ่งจะเน้นการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารและที่พักอาศัยว่าสะอาดเพียงพอหรือไม่ และจะส่งผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย หรือแม้แต่โรงพยาบาล เพราะคุณภาพอากาศที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ดังนั้นผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารทุกแห่งจึงควรให้ความสำคัญกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นอย่างยิ่ง

ทำไมต้องมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
เพราะในอาคารทั้งทำงานและที่พักอยู่อาศัยมักเป็นพื้นที่ปิด มีเพียงแค่เครื่องปรับอากาศเท่านั้นที่ทำงาน จนทำให้ขาดการหมุนเวียนจากอากาศภายนอก ดังนั้น หากอากาศภายในอาคารไม่ได้คุณภาพ การสูดดมเข้าร่างกายเป็นประจำจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ เช่น เมื่อนั่งทำงานในอาคารสำนักงานเป็นเวลานานจะมีอาการปวดหัว และอาจมีอาการคัดจมูกหรือแพ้อากาศร่วมด้วยซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ในที่สุด ในอาคารทุกแห่งจึงควรได้รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบอากาศให้มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากขึ้น

แนะนำบริษัทรับตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศไทย
Health and Envitech
บริษัทรับตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ที่ให้บริการทั้งการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตรวจคุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งตรวจและวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ พร้อมรายงานผลและให้คำแนะนำเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการรักษาสุขภาพของพนักงานและผู้อยู่อาศัยภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

I.H. Consultant
ผู้ให้บริการด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เน้นการใช้เครื่องมือทันสมัย มีความแม่นยำสูง พร้อมทั้งมีการออกใบรับรองในการตรวจให้ทุกครั้ง ตรวจโดยทีมงานผู้มีความรู้เฉพาะทางในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมั่นใจในเรื่องความถูกต้องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้อย่างแน่นอน

Live and Environment
อีกหนึ่งบริษัทที่โดดเด่นด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร มาพร้อมประสบการณ์กว่า 20 ปี มั่นใจได้ด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยความรู้ที่แม่นยำในเรื่องกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการตรวจได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะสามารถบ่งบอกได้ว่าระดับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อที่จะได้เตรียมการรับมือและหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที และรักษาสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยและทำงานในอาคารนั้นๆ ได้ในระยะยาว


Tag: ฝุ่น PM2.5, สภาพอากาศ

เรื่องโดย

ความคิดเห็น
Editor’s Pick

Recent

Most Viewed