น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน กับ 3 นิทรรศการรำลึกถึง "พ่อ" ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560  2,217 Views

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญชม 3 นิทรรศการในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจะเปิดให้เข้าชมในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7, 8 และ 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ
วันที่ : 10 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการตีความ เพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ”
วันที่ : 29 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่น 
 
พระบรมสาทิศลักษณ์ชื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2559 - 2560,ใช้เทคนิคสีอะคริลิคและทองคำบนผ้าใบ ขนาด 200 x 160 ซม. ผลงานของคุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
 
หรือผลงานของคุณพินิตย์ พันธประวัติ ศิลปินที่แกะสลักพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใช้ในธนบัตร กับผลงาน นวมินทราชา หมายเลข 8, 2556 ใช้เทคนิคการแกะแม่พิมพ์โลหะและการกัดกรด ขนาด 34 x 27.5 ซม.
 
นอกจากนี้คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์  ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงซึ่งภาพถ่ายหลากหลายภาพไม่ปรากฏชื่อช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่ายหลายภาพ ไม่สามารถระบุเวลา ได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลาหรือสถานที่แห่งใด

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน


นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" เปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ทางผู้จัดตั้งใจรวบรวมงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากยิ่ง ประกอบไปด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ช่วงขึ้นครองราชย์ เรื่อยมาจนถึงปลายรัชสมัย ตลอดจนพระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีน้ำ ภาพพิมพ์ พระบรมรูปหล่อสำริด นอกจากนี้ยังมีของสะสมหายาก ของที่ระลึก กล้องถ่ายภาพ และธนบัตร ที่ถูกจัดทำออกมาเนื่องในวโรกาสมหามงคลตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ได้ถูกนำมาจัดแสดงร่วมกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาร่วมถวายความอาลัยผ่านการชมนิทรรศการ

ซึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้ การได้มาชมนิทรรศการศิลปะ ได้มาเห็นพระองค์ท่านผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ นั้น เปรียบได้กับการเยียวยาจิตใจและบรรเทาความโศกเศร้าได้อีกทางหนึ่ง เพราะพระพักตร์และสายพระเนตรอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา เปรียบเสมือนพระองค์ยังคงเฝ้ามองพสกนิกรให้ก้าวผ่านความโศกเศร้าไปได้อย่างเข้มแข็ง เพราะหากมองกลับเข้าไปในหัวใจของเราแล้ว พระองค์ท่านไม่เคยจากไปไหนเลย 

-ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์-

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน


นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 02 กันยายน - 07 มกราคม 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นการร่วมมือระหว่างมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
สำหรับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ภัณฑารักษ์ คือ คุณนิติกร กรัยวิเชียร แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ 

  • ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ 
  • ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  • ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง 

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

นับได้ว่าเป็นนิทรรศการอันทรงคุณค่าที่คนไทยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ขอบคุณข้อมูลจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 


Tag: , นิทรรศการ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,

เรื่องโดย

ความคิดเห็น
Editor’s Pick

Recent

Most Viewed