WilaDa

เว็บมาสเตอร์ที่พ่วงตำแหน่งนักเขียนและช่างภาพบางเวลา ไม่ใช่กูรู...แต่ถ้ารู้ว่าอร่อย เราจะพาไปชิม
• หลงรักไต้หวัน
• Love me, Love my dog
• กินง่าย อยู่ง่าย รักง่าย..ถ้าอร่อย