หลักสูตรอบรมปั้นจั่นเรียนอะไรบ้าง? จำเป็นแค่ไหน?

วันที่ 24 ตุลาคม 2566  448 Views

หลักสูตรอบรมปั้นจั่นเป็นหนึ่งในหลักสูตร และการอบรมที่สำคัญมาก ๆ สำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับเครน หรือปั้นจั่นในการก่อสร้างอาคาร และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใหญ่ และต้องใช้ความชำนาญในการใช้งานเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยในบทความนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหลักสูตรอบรมปั้นจั่นให้มากขึ้นกัน

หลักสูตรอบรมปั้นจั่นเรียนอะไรบ้าง? จำเป็นแค่ไหน?

รู้จักปั้นจั่น หรือเครน
ปั้นจั่น หรือ เครน (Crane) คือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ หรือวัสดุตามแนวดิ่ง โดยขณะที่เคลื่อนย้ายสิ่งของจะอยู่ในลักษณะแขวนลอยตามแนวราบ ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ปั้นจั่นกับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและมีรูปร่างแข็ง

ปั้นจั่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • ปั้นจั่นแบบอยู่กับที่ (Fixed Crane) เป็นปั้นจั่นที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)
 • ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ (Mobile Crane) เป็นปั้นจั่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น รถเครน (Truck Crane) ปั้นจั่นลอยน้ำ (Floating Crane)

รู้จักหลักสูตรอบรมปั้นจั่น
หลักสูตรอบรมการใช้ปั้นจั่นเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่ออบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอย่างปลอดภัย หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

หลักสูตรอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
หลักสูตรอบรมผู้บังคับปั้นจั่นเป็นหลักสูตรอบรมปั้นจั่นที่ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นในฐานะผู้บังคับปั้นจั่น หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • หลักการทำงานของปั้นจั่น
 • การบำรุงรักษาปั้นจั่น
 • เทคนิคการบังคับปั้นจั่น
 • การฝึกปฏิบัติการบังคับปั้นจั่น

หลักสูตรอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
หลักสูตรอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นเป็นหลักสูตรที่อบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นในฐานะผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 • สัญญาณมือที่ใช้ในการควบคุมปั้นจั่น
 • การฝึกปฏิบัติการใช้สัญญาณมือ

หลักสูตรอบรมปั้นจั่นโดยทั่วไปมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง สำหรับหลักสูตรอบรมผู้บังคับปั้นจั่นและ 3 ชั่วโมง สำหรับหลักสูตรอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น หลักสูตรอบรมนี้จัดขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตรอบรมการใช้ปั้นจั่นเป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอย่างปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ


Tag: งานก่อสร้าง

เรื่องโดย

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed