กิน “ฟ้าทะลายโจร” ป้องกัน “โควิด-19” ได้จริงหรือ?

วันที่ 29 มกราคม 2564  310 Views

ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19

หลังจากเกิดกระแสที่ก่อให้เกิดความสงสัยในสังคมมาพักใหญ่ประกอบกับการกลับมาระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไทยจนตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเกิน 10,000 ราย ผู้คนมากมายต้องเริ่มกลับมาทำงานที่บ้านหรือ Work From Home รวมทั้งหลายสถานที่ก็ต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์จำกัดเวลาให้บริการกันอีกครั้ง เชื่อว่ามาจนถึงขณะนี้หลายๆ คนคงอยากรู้ว่า เราสามารถกิน “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อป้องกันโรค “โควิด-19” ได้จริงหรือไม่ และตอนนี้มีความคืบหน้าในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

เราขอหยิบยกคำอธิบายเรื่องนี้จาก “พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์” อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่กล่าวไว้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ประสานความร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อดำเนินการศึกษานำร่องผลของยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19

ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19

เนื่องจากในทางการแพทย์ค้นพบว่า ฟ้าทะลายโจรมี “สารแอนโดรกราโฟไลด์” (Andrographolide) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวหรือขยายตัว และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกาย ที่ทำให้มีฤทธิ์ระงับการติดเชื้อหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ และยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น

โดยหลังจากการวิจัยในหลอดทดลองพบว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยังยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ “แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อโควิด-19 จึงไม่แนะนำให้กินเพื่อการป้องกันโรคโดยที่ยังไม่มีอาการ”

ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ พญ.อัมพร ยังเสริมด้วยว่า การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกในผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง หลังเริ่มแสดงอาการ โดยการศึกษานี้ได้ผลเบื้องต้นถึงความปลอดภัยและขนาดที่เหมาะสมในการใช้ยา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีต่างๆ ในเลือดและเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการอักเสบเป็นที่น่าพอใจ “จึงเตรียมขยายการวิจัยต่อในคนระยะที่ 2” ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อยืนยันปริมาณสารสำคัญต่างๆ ที่จะพบในร่างกายเมื่อใช้สารสกัดขนาดสูงให้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง :


Tag: โควิด-19, ฟ้าทะลายโจร

เรื่องโดย

ความคิดเห็น
Editor’s Pick

Recent

Most Viewed