พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ร่วมสืบสานประเพณีใหญ่ของปทุมธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  231 Views

พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ร่วมสืบสานประเพณีใหญ่ของปทุมธานี

นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายจิรชาญ คัมภิรานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด นายนลิน หาญมโนรมย์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร และนางปรียานุช นันทโชติ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง, ศูนย์อาหารเครือฟู้ด เลเจ้นด์ส และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า นำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู จากข้าวมาบุญครอง มาร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ที่บิณฑบาตทางเรือกว่า 100 รูป ในประเพณีตักบาตรพระร้อยทางน้ำ ซึ่งประเพณีใหญ่ของชาวปทุมธานีเชื้อสายมอญ ที่ปฎิบัติสืบต่อกันมากกว่า 100 ปี โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาริมน้ำ วัดชินวรารามวรวิหารณ ศาลาริมน้ำ วัดชินวรารามวรวิหาร ปทุมธานี


Tag : กิจกรรม, ข้าวมาบุญครอง, ปทุมธานี

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed