กินผักสดให้ปลอดภัยในภาวะ ‘โควิด-19’ ระบาด

วันที่ 13 มีนาคม 2563  357 Views

เรื่องโดย Blue. A

ช่วงนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 กำลังระบาดไปทั่วหลายประเทศ ซึ่งเราต่างรู้วิธีป้องกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงสถานที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และดูแลสุขอนามัยร่างกายตัวเอง รวมถึงระมัดระวังเวลาจะกินอะไร แต่สำหรับเมนูที่ต้องกินผักสด หรือเมนูสลัดต่างๆ หลายคนคงสงสัยว่าจะกินยังไงให้สบายใจ จะมีเชื้อไวรัสมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า ?

กินผักสดให้ปลอดภัยในภาวะ ‘โควิด-19’ ระบาด

ระบบทางเดินหายใจ VS ระบบทางเดินอาหาร
การทำงานของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลกับระบบทางเดินหายใจ ส่วนการกินอาหารจะเป็นการทำงานของระบบทางเดินอาหาร แต่เพื่อให้แน่ใจว่าผักสดที่กินเข้าไปสะอาดและปลอดภัย ไม่ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เราจึงแนะนำให้กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจติดมากับผักสด ทั้งสิ่งปนเปื้อนทางเคมี อย่างปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารอาหารหรือฮอร์โมน และสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพจำพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน น้ำ หรือสภาพแวดล้อมที่ติดมากับผลผลิต และจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเข้ามาในระหว่างขนส่ง แปรรูป หรือการเก็บเกี่ยว หากเราได้รับสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้อาจทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง

กินผักสดให้ปลอดภัยในภาวะ ‘โควิด-19’ ระบาด

วิธีล้างผักสด กำจัดสิ่งปนเปื้อน
ดังนั้นเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรง ไม่เพิ่มโอกาสติดเชื้อไวรัสใดๆ และรักษาภูมิคุ้มกันไว้ การล้างผักสดให้สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนจึงเป็นวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้น ด้วยสิ่งที่หาได้ง่ายๆ  4 แบบ

กินผักสดให้ปลอดภัยในภาวะ ‘โควิด-19’ ระบาด

  • ล้างน้ำสะอาด แบบให้น้ำไหลผ่าน ต้องล้างให้น้ำไหลผ่านอย่างถูกวิธีจะสามารถกำจัดยาฆ่าแมลงและสารเคมีตกค้างออกไปได้70-80 % ในขณะที่การแช่น้ำที่ไม่ไหลผ่านจะกำจัดได้ไม่เกิน 40 % ขึ้นอยู่กับชนิดของผักผลไม้ซึ่งมีลักษณะและความสามารถในการดูดซับสารเคมีเอาไว้ได้ไม่เท่ากัน
  • แช่ในน้ำผสมด่างทับทิม มีการศึกษาพบว่าการแช่ผักสดในน้ำผสมด่างทับทิมประมาณ 1-2 เกล็ดในน้ำ 1 ลิตรเป็นเวลา 15 นาทีจะสามารถกำจัดยาฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ได้ดีที่สุด
  • แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู การกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพรองลงมาคือน้ำส้มสายชูผสมน้ำประมาณ 10 เท่า
  • แช่ในน้ำผสมเกลือ ผสมเกลือ 2-4 ช้อนชาผสมน้ำ 1 ลิตร หรือผงฟู 1/4 ช้อนชาในน้ำ 1 ลิตร สองอย่างนี้ให้ประสิทธิภาพการกำจัดได้พอๆ กัน

เรียบเรียงจากบทความ "ล้างผักผลไม้ให้สะอาดด้วยวิธีใดดีที่สุด?" โดย ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คอลัมน์ Food Facts นิตยสาร Gourmet & Cuisine ฉบับที่ 226 เดือนพฤษภาคม 2559


Tag : COVID-19, วิธีล้างผัก, โควิด-19

ความคิดเห็น