ครบรอบ 38 ปี บริษัทมีเดียฯ มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

วันที่ 12 กันยายน 2562  214 Views

สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และวารสารการเงินธนาคาร มอบเงินจำนวน 800,000 บาท จากกัลยาณมิตรที่ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด แก่ นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจเด็กยากจนที่พิการมาแต่กำเนิด พร้อมด้วย ภาคนี-ภริตา-กวิน วิริยะรังสฤษฎ์ ร่วมมอบ ณ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา


Tag : การเงินธนาคาร, บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

ความคิดเห็น