ณัฐธพัฒน์ วรมิศร์

เคยทำสถิติกินอาหาร 10 ร้านใน 1 วัน ขมิ้นชันคือยาสามัญประจำตัว