หญิงใหญ่กับพี่มะลิ

2 สาว (ไม่) น้อยจากคอลัมน์ On the sidewalk ที่พร้อมตามหาของอร่อยทุกตรอกซอกซอย