บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผนึกกำลังร่วมกับ โลตัส (Lotus’s) กว่า 2,300 สาขาทั่วประเทศ จัดแคมเปญ “กุ้งซีพีแปซิฟิก สด ลงใหม่ทุกวันที่โลตัส”...
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ภายใต้กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผู้จัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือกรมวิชาการเกษตร ยกระดับการอบรมเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยง...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “Partner to Grow…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” นำศักยภาพขององค์กร ร่วมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของคู่ค้าในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ล่าสุด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC) ภายใต้การสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สานต่อการดำเนินโครงการ “CAC SME C...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหารและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนระดับโลก คว้ารางวัลระดับภูมิภาค AsiaStar Packaging Awards 2022 ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสินค้า (Transportation Packagin...
มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและมีความรู้ด้าน STEM วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (E...
นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ – สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและก...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ คุณค่าโภชนาการสูง รสชาติอร่อย ตามหลัก Health and Wellness ผ่านการประย...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมผู้บริโภคได้รับประทาน “ไข่ไก่” สด แบรนด์ CP และไข่ไก่ Cage Free ที่ได้มากกว่าคุณค่าโภชนาการ โปรตีนสูง พร้อมทั้งได้ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจ...
นายภาณุวัตร เนียมเปรม ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร เป็นตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ขึ้นรับรางวัล KFC Asia Recipe For Good Award 2022 จาก KFC...
กรุงเทพมหานคร และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมเปิดงาน “CP Space Fest - Mission to Space” ชวนคนไทยและคนรุ่นใหม่ย่านสยามสแควร์ ร่วมภาคภูมิใจและส่งพลังใจในภารกิจระดับโลก ‘CP Mission to Space...ไก่ไทยจะไปอว...
ศูนย์อาหาร Food World ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้ายกระดับศูนย์อาหาร ‘Food World’ ทั้ง 22 สาขาในไทย...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ประกาศภารกิจเตรียมส่งไก่ไทยไปพิชิตอวกาศ ในโครงการ Thai food - Mission to Space โดยดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับสองพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอวกาศจากสหรัฐอเมริกา NANORACKS LLC และ ...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้ในห่วงโซ่การผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างหลักประกันโภชนาการที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและโลกอย่า...
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดย บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ร่วมแสดงนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพระดับโลก ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 ตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคอย่างยั่...
CPF จัดโปรปัง‼️ ยกขบวนอาหารคุณภาพ อร่อย และดีต่อสุขภาพ เครื่องดื่ม รวมทั้งผักและผลไม้ในเครือฯ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 23 : Money Expo 2023...
บมจ.ซีพีเอฟ โกลบอลฟู้ด โซลูชั่น หรือ CPFGS บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มซีพีเอฟ ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก...
CPFGS ประเดิมธุรกิจร่วมทุนจัดตั้ง "บริษัท ซีพี-อูโอริกิ จำกัด" กับ บริษัท อูโอริกิ จำกัด ผู้จำหน่ายปลารายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นำเข้าปลาสดหลากหลายสายพันธุ์ จากตลาดปลาทั่วประเทศญี่ปุ่น ให้คนไทยได้ลิ้มลอง...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งเน้นบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และใช้น้ำตลอดกระบวนการผลิตด้วยความรับผิดชอบ ลดการสูญเสียน้ำ และลดพึ่งพาการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอก...