โฮมคาเฟ่ในขนาดที่กว้างขวางขึ้น แต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่น บนพื้นที่ 150 ตารางเมตร ย่านชานเมืองอย่างพระราม 2 สักที...