“โปรตีน” คือสารอาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ ไข่และธัญพืชต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกาย ช่วยสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อต้านการติดเชื้อ...
ด้วยกระแสการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อ ลดไขมัน จึงทำให้หลายคนหันมาบริโภคอาหารในกลุ่มของโปรตีนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีอาหารกลุ่มโปรตีนให้เลือกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก...