การรับประทานอาหารรสชาติเค็มจัดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด “โรคไต” หลายคนจึงหลีกเลี่ยงการเติมน้ำปลา หรืออาหารที่มีโซเดียมสูง แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้...
“ความเครียด” สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งแน่นอนว่าส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพ มีหลากหลายวิธีที่ช่วยขจัดความเครียดได้และหนึ่งในนั้นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าลืมสิว่า อาหารเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุด...