“ความเครียด” สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งแน่นอนว่าส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพ มีหลากหลายวิธีที่ช่วยขจัดความเครียดได้และหนึ่งในนั้นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าลืมสิว่า อาหารเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุด...