ชัญญานุช วุฒิเสน

ชัญญานุช วุฒิเสน ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ามาฝึกงานประจำกองนิตยสาร Gourmet & Cuisine นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้มีโอกาสเขียนบทความรีวิวลงทางเว็บไซต์