Truly Scrumptious เป็นที่รู้จักในนามร้านขนมเค้กออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมมากว่า 1 ปี จนกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่านักกินเค้กมากมาย โดย คุณดิ๋ง นิดา สิงหเนตร และ คุณแพรว ชุลีอร ชลิตอาภรณ์ หุ้นส่วนสาวแสนสวย คิดค้นสูตรเองจากความชอบส่วนตัว ...