วิธีป้องกันไม่ให้ปอดทำงานหนักที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แหล่งมลพิษ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงปอด...