เมือง เสียมราฐ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ไกลจากบ้านเรานัก เป้นเมืองที่น่าเที่ยว แม้จะไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มีจุดหมายเดียวกันคือ “นครวัด”...