UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพ" เป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย

วันที่ 20 กันยายน 2566  1,098 Views

ไชโย! ประเทศไทยของเราได้มีสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งก็คือ "เมืองโบราณศรีเทพ" ที่ประกาศขึ้นทะเบียนโดย UNESCO เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments

UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน

ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก พร้อมลงมติรับรองให้ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรจุขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของไทย โดยก้าวสู่มรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน

UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน

เมืองโบราณศรีเทพ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4.7 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีกำแพงล้อมรอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ เมืองชั้นในและเมืองชั้นนอก จากการสำรวจของนักโบราณคดี เมืองโบราณศรีเทพ เคยเจริญรุ่งเรืองในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือราว เมื่อ 1,700-1,500 ปีก่อน ก่อนพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางเมืองทวารวดี และค่อยๆ ล่มสลายไปในตอนต้นของเมืองละโว้และพิมาย

UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน

แต่ก่อนหน้าที่เมืองโบราณศรีเทพจะผ่านมติเป็นมรดกโลก ประเทศไทยของเรายังมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติอีก 6 แห่งด้วยกัน เราลองมาเตือนความทรงจำกันหน่อย ได้แก่

1. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534
ซากปรักหักพังแห่งนี้ล้วนเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองในสมัยของอาณาจักรอโยธยา โดยมีโบราณสถานสำคัญมากมายทั้งพระราชวังโบราณ วัดเก่าแก่ และหมู่บ้าน

2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534
สถาปัตยกรรมที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีหลักฐานและร่องรอยของอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีต ประกอบด้วยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534
เป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมภายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ตาก และอุทัยธานี ประมาณ 6,222 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,888,750 ไร่

4. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี พ.ศ. 2535
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

5. ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี พ.ศ. 2548
ผืนป่าตะวันออกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมพื้นที่ราวๆ 6,155 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์

6. กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี พ.ศ. 2564
รอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ต้องหาเวลาไปเที่ยวตามรอยชมความงดงามของ 7 มรดกโลกของไทยบ้างแล้ว!

ขอขอบคุณภาพจาก Page Facebook : เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์


Tag: มรดกโลก, ยูเนสโก, เมืองโบราณศรีเทพ

เรื่องโดย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Aliya Saxena Booking a Escort Service in Safdarjung on our platform is easy and straightforward. Simply browse through the profiles, select your preferred girl, and follow the instructions to book her for your desired date and time. You can also book your dream girl on whatsapp, icon showing at bottom right corner of the screen.

2 เดือนก่อน

rishu You will also taste the happiest moments in life with one of the Karol Bagh Escorts Service. The extremely trained paying associates are those level leaders who give red-carpet citizens their friendship and build an unforgettable joy in their lives through their real services.

3 เดือนก่อน

sapna mathur Independent Vasant Vihar Escorts also keep their profile online. You can come to know a whole lot of thing about these independent escort girls from their profile. You will be able to see their pictures. Apart from this you will know about their height, their likes and dislikes, complexion and most importantly rate of per hour. However, as the contact details also shared in their profile you can contact them directly and negotiate the rate of the escort service. The best thing about booking the independent escort is that you can spend time with them at your convenient time.

4 เดือนก่อน

priyanka1 Independent Call Girls in Caspia Hotel New Delhi is ready to turn your night into a wild experience. They are horny and ready to please you with their curvy bodies and electrifying personalities.

4 เดือนก่อน

Ayesha Khan Independent Escorts near Fraser Suites Hotel is first Indian escort hotel that offer you global magnificence highly-priced escort service in cheap fee; every escort right here maximum lovely and elegant to meet any sort of demand. To add big name in occasion our crew provide college female that make your existence absolutely wonderful and standardized.

4 เดือนก่อน

priyanka1 In our service policy, payments are made after Escort Service in Goa delivery. This approach ensures that customers experience and confirm satisfactory service before completing the transaction.

4 เดือนก่อน

rishu They are not like ordinary Escort Greater Kailash you meet in the spa center or at a brothel instead, come up from prestigious families in the urban areas of the town. They know 100 ways to seduce a guy and the same number of moves to please his lust after seduction.

7 เดือนก่อน

rishu Are you searching for someone who couldn't only meet your expectations, but also stand along with your moral status? Our special edition of sophisticated and gorgeous South Delhi Escort Service might help you to discover the kind of pleasure you actually required.

7 เดือนก่อน

Halley Victoria Pizza Maker is a culinary simulation game designed to cater to the preferences of pizza enthusiasts. In order to prepare a pizza, it is necessary to complete the entirety of the cooking and baking procedure. First, gather all the necessary materials. Next, proceed to carefully cut the veggies. After that, apply the sauce and toppings accordingly. Finally, place the prepared dish in the oven and bake it. https://papaspizzeriagame.io

8 เดือนก่อน

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed