น้ำสต๊อก (Stock) และน้ำซุปใส (Broth) เป็นส่วนผสมซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้อาหารหลายๆ เมนู เช่น ต้มจืด ซุป สตู ซอส แต่ในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วในการเตรียมอาหารจึงมีผลิตภัณฑ์น้ำสต๊อกส...