น้ำสะอาดนำไปหมักกับผัก/ผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นพอดีๆ แล้วทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง นี่แหละที่เรียกว่า น้ำหมักเพื่อสุขภาพ (Infused Water)...