นอกจาก 20 ร้านก่อนหน้าที่ G&C ได้นำเสนอไปนั้นยังเหลืออีก 20 ร้าน ที่โดดเด่น อร่อยเด็ดชวนให้น่าลิ้มลอง...
โปรเจ็คใหญ่แห่งปีของธนาคารออมสิน “GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต” (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) ได้สร้างความฮือฮาให้กับร้านค้าสตรีทฟู้ดกันทั้งประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีอีก 40 ร้านเด็ดที่เข้าร่วมในโครงการฯ และรอให้ตามไปเฟ้นหาความพิ...
GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต เวทีที่สอนให้กล้าคิด ฝึกฝน และลงมือทำ นอกจากเงินรางวัลที่ได้รับ 5 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงอาหารและร้านของตนเองเพื่อก้าวไปสู่สตรีทฟู้ดยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยรส...
นับเป็นความภาคภูมิใจที่สตรีทฟู้ดของไทยติดอันดับโลกอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง หากส่งเสริมอย่างจริงจังไม่เพียงสตรีทฟู้ดจะได้ประโยชน์ แต่ยังรวมถึงการยกระดับธุรกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตไปพร้อมกันด้วย แค่ “กล้าคิด” ก็เปลี่ยนชีวิตแล้ว...
หลังจากเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม...