เมื่อฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลวนมาอีกครั้ง เราเลยพาตัวเองเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มาสู่ “สตูล” จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลน มีเกาะทิวทัศน์สวยงามรอคอยให้ทุกคนมาแวะเวียน นอกจากนี้จังหวัดสตูลยังประกอบไปด้วย...
เสียงหึ่งๆ ของเครื่องยนต์ใบพัดเครื่องบินที่หมุนอย่างต่อเนื่องดังมาต้องโสตประสาทของฉัน พลังของมันทำให้ฉันกำลังเหินฟ้าอยู่ในอากาศสูงหลายพันหรืออาจจะหลายหมื่นฟุต มองลงไปเบื้องล่างคือผืนน้ำสีฟ้าครามกว้างสุดลูกหูลูกตาของมหาสมุทรอินเดีย...