การฝากร้านในช่วงวิกฤติแบบนี้เป็นสิ่งที่เหล่ารุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ เห็นได้จากกลุ่มในเฟสบุ๊ค (Facebook Group) ของสถาบันต่างๆ...