ในยามนี้ตู้เย็นเป็นตู้เก็บเสบียงสำคัญที่สุดของทุกบ้าน แต่ถ้าเก็บของไม่ถูกต้องตู้เย็นก็จะกลายเป็นที่อยู่ชิลๆ ของเชื้อโรคได้อย่างแน่นอนมาทบทวนข้อควรปฏิบัติตู้เสบียงของเรากันสักนิด...