ด้วยกระแสการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อ ลดไขมัน จึงทำให้หลายคนหันมาบริโภคอาหารในกลุ่มของโปรตีนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีอาหารกลุ่มโปรตีนให้เลือกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก...