สรุปครบ! เรื่องการทำประกันโรคร้ายแรง เพื่อชีวิตยืนยาว มั่นคง

วันที่ 25 ตุลาคม 2566  269 Views

สรุปครบ! เรื่องการทำประกันโรคร้ายแรง เพื่อชีวิตยืนยาว มั่นคง

‘โรคร้ายแรง’เป็นภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยไม่เลือกเพศ อายุ หรืออาชีพ ซึ่งเมื่อเป็นแล้ว ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงที่มีราคาสูงมาก การทำประกันโรคร้ายแรงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ที่สามารถช่วยให้ผู้เอาประกันภัยและครอบครัวสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงได้อย่างทันท่วงที

การทำประกันโรคร้ายแรงจำเป็นอย่างไร?
โรคร้ายแรงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย โดยโรคร้ายแรงที่พบบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้มีราคาสูงมาก หากต้องการรักษาให้หายตลอดระยะเวลาอาจต้องใช้ค่ารักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ล้านบาทต่อคน 

การทำประกันโรคร้ายแรงจึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยและครอบครัว ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยยังคงสามารถรักษาตัวได้อย่างทันท่วงที และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้การทำประกันโรคร้ายแรงยังช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ครอบครัวก็จะสามารถมีเงินทุนเพียงพอในการรักษาและดูแลผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม

ประเภทของประกันโรคร้ายแรง
ประกันโรคร้ายแรงมีให้เลือกหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้ว ประกันโรคร้ายแรงจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • ประกันโรคร้ายแรงแบบเหมาจ่าย จ่ายเงินก้อนเดียวเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงในรายการคุ้มครอง
 • ประกันโรคร้ายแรงแบบจ่ายรายปี จ่ายเงินก้อนเดียวเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงในรายการคุ้มครอง และได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมตามวงเงินที่กำหนด

การเลือกซื้อประกันโรคร้ายแรง
การเลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ความคุ้มครอง พิจารณาว่าต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรงประเภทใดบ้าง และวงเงินความคุ้มครองที่ต้องการ
 • เบี้ยประกัน พิจารณาเบี้ยประกันที่คุณสามารถชำระได้
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้น ศึกษาเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์อย่างละเอียด

ข้อควรระวังในการทำประกันโรคร้ายแรง

 • ควรทำประกันโรคร้ายแรงตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากเบี้ยประกันจะต่ำกว่าการทำประกันในภายหลัง
 • ควรเลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงจากบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงิน
 • ควรอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนทำประกัน เพื่อเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์

เงื่อนไขและข้อยกเว้นของประกันโรคร้ายแรง
นอกจากความคุ้มครองแล้ว ประกันโรคร้ายแรงยังมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นบางประการที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ เช่น

 • ระยะเวลารอคอย ระยะเวลาที่คุณต้องรอหลังจากทำประกันโรคร้ายแรงไปแล้ว ก่อนที่จะสามารถเคลมประกันได้ โดยปกติจะอยู่ที่ 1-2 ปี
 • โรคที่ยกเว้นความคุ้มครอง โรคบางชนิดอาจไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันโรคร้ายแรง เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติด 
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้เอาประกันภัย เงื่อนไขเกี่ยวกับอาชีพของผู้เอาประกันภัย

การทำประกันโรคร้ายแรงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยและครอบครัวสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงได้อย่างทันท่วงที และช่วยให้ผู้เอาประกันภัยยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ


Tag: การดูแลสุขภาพ, ประกันภัย

เรื่องโดย

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed