ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมเป็นฤดูของเห็ดทรัฟเฟิล โดยเฉพาะทรัฟเฟิลขาวที่มีชื่อเสียงมากในแคว้นเพียดมอนด์ เมืองอัสติอยู่ใกล้กับเมืองอัลบ้า (Alba) ซึ่งเป็นแหล่งทรัฟเฟิลขึ้นชื่อ แน่นอนว่าเราได้ชิมทรัฟเฟิลขาวแบบสดๆ...
“อิตาลี” ดินแดนแห่งอาหารอร่อยและไวน์ชั้นยอด ทั่วพื้นที่ของประเทศมีไวน์รสดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองนั้นๆ แคว้นเพียดมอนด์ (Piedmont) แหล่งปลูกองุ่นพันธุ์ดี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ มีเมืองเล็กๆ ชื่อว่าอัสติ (Asti...