การรับประทานอาหารรสชาติเค็มจัดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด “โรคไต” หลายคนจึงหลีกเลี่ยงการเติมน้ำปลา หรืออาหารที่มีโซเดียมสูง แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้...