สำหรับคนเนปาลเองแล้วยามเมื่อต้องการพักผ่อนตากอากาศเขาจะไปที่ไหนกันนะ คำตอบง่ายๆ คือเขาจะชวนกันขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าสนและมีวิวทิวทัศน์น่าประทับใจ ผมกำลังพูดถึง “เมืองทานเซน” (Tansen) เมืองเอกของตำบลปัลป้า (Palpa Distr...
เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนในดินแดนชมพูทวีปอินเดีย¬-เนปาล เจ้าชายหนุ่มองค์หนึ่งในศากยวงศ์แห่งนครกบิลพัสดุ์ทรงเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกจึงละทิ้งกิเลสออกแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ ในที่สุดก็ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็น “พระพุทธเจ้...