กระแสของการดื่มน้ำเซเลรีมาแรงมากๆ หลายคนได้ลองทำและดื่มแล้ว แต่ยังมีหลายคนที่อยากลองแต่ไม่แน่ใจหรือมีคำถามว่าน้ำเซเลรีคืออะไร มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ต้องดื่มอย่างไรเพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกาย และข้อควรระวังว่าอะไรคือข้อควรรู้ข้อจำกัด...