“เกาะชวา” คือหนึ่งในเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งของจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซีย เกาะนี้ไม่ธรรมดาเพราะตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) คือรอยแยกของเปลือกโลก ทำให้เกิดมีภูเขาไฟน้อยใหญ่ทั้งที่ดับแล้วและยังมีชีวิตอยู่หลายสิ...