เชื่อว่าวัยเอจจิงหลายคนคงเคยพบเจอภาวะที่ว่า “วางแว่นไว้ที่ไหนนะ” “เอ๊ะ! เดินเข้ามาแล้วจะหยิบอะไร” หรือ “คนนี้ชื่ออะไร” แต่ผ่านไปสักครู่ก็จำได้ สถานการณ์จะคลี่คลายและชีวิตก็ดำเนินไปตามปกติ...