ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศึกษางานศิลปะหรือนักเดินทางผู้ชื่นชอบงานศิลป์ ช่วงฤดูร้อนของยุโรปเป็นเวลาเหมาะที่จะออกไปสัมผัสประสบการณ์หายากด้วยการท่องเที่ยวตามรอยศิลปินระดับโลกกัน...
ความชื่นชอบต่อชีสของคนไทยจะได้รับการสนับสนุนจากการเปิดตัว แคมเปญใหม่ที่มีหลายแง่มุมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีสแท้และธรรมชาติจากฝรั่งเศส...