ขยะพลาสติก หนึ่งในสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต่างตื่นตัวถึงผลกระทบที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่เทรนด์การใช้ชีวิตแบบรักษ์โลกที่ผู้บริโภคหันมาลดการใช้พลาสติกและใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปรีไซ...
ร่วมเปิดมุมมองและเรียนรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับ โซน Better Living ผ่านการนำเสนอกิจกรรมและโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่...
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองค์กร และสหประชาชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหาร ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 20,000 ต้น ในโครงการ CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีที่ 4...
ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์นั้น นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมผู้บริโภคได้รับประทาน “ไข่ไก่” สด แบรนด์ CP และไข่ไก่ Cage Free ที่ได้มากกว่าคุณค่าโภชนาการ โปรตีนสูง พร้อมทั้งได้ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจ...
กลุ่มดุสิตธานี ประกาศเดินหน้าเป้าหมายสู่ความยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ 2030 เปิดตัวโปรแกรม “ทรี ออฟ ไลฟ์” (Tree of Life) วางแนวทางสร้างความยั่งยืน 4 ระดับ ภายใต้เกณฑ์พัฒนา 31 ข้อ ที่ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)...
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ความปลอดภัยที่สูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน นำเสนอ “S-Pure” แบรนด์ผู้นำตลาดอาหาร...
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA GROUP นำโดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวน 62 คน ร่วมกับค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ และอาสาบ้านดินไทย ลงพื้นที่ทะเลแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี จัดกิจกรรม TTA Volunteer Spirit...
เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน Fest by SCGP, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน จัดงาน“SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี2” #SaveTheEarth ระหว...
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายประตูและหน้าต่าง นำโดยนายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมอาสาสมัครคนพิเศษ โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักแสดงและนักร้องผู้มากความสามารถ จัดกิจกรรม “ป...
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ (NSL Foods) ผู้ผลิตเบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์แช่เย็น แช่แข็ง และนำเข้าที่หลากหลายวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ตอกย้ำจุดยืนมาตรฐานการผลิตระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม “BUILD THE CHANGE ...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถของคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน ตามมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard)...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผนึกพลังกิจการในไทยและกิจการต่างประเทศ เดินหน้าร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกต้นไม้อนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนไปแล้วรวมมากกว่า 5 ล้านต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไ...
เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนในประเทศไทย...
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตอกย้ำคุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัย ของขวดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET bottle) หลังจากที่ได้เปิดตัวผ...
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองความแตกต่างระหว่างบุคคลในสังคมอย่างภาคภูมิ ล่าสุด บริษัทฯ ได้...
ศูนย์อาหาร Food World ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้ายกระดับศูนย์อาหาร ‘Food World’ ทั้ง 22 สาขาในไทย...
เนื่องในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและการตลาด นำทีมฅนดอยคำ ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC โดย นายกฤษดา เรื...
มิตรผล ไบโอเทค หนึ่งในกลุ่มธุรกิจใหม่ ‘ไบโอเบส’ (Bio-based) ภายใต้ มิตรผล ร่วมทัพองค์กรต่างๆ โชว์สุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตระดับอุตสาหกรรมในงาน Manufacturing Expo 2023...
ศาลาภูเก็ต ไม้ขาวบีช รีอร์ท มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมล่าสุด คือ SALA FARMLIFE โครงการที่ออกแบบมาเพื่อลดการสร้างขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม...