บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศความสำเร็จในความร่วมมือกับคู่ค้ายกระดับกระบวนการจัดหาบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า ได้รับการรับรองจาก "องค์กรจัดการด้านป่าไม้" (Forest Stewardship Council) ห...
สมาคมศูนย์การค้าไทย นำโดย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล พร้อมด้วยพันธมิตรคณะผู้บริหารจากศูนย์การค้าไทยชั้นนำ ผนึกกำลังผลักดันนโยบาย 3 ด้านสำคัญ ‘เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม’...
กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) ในกลุ่มบริษัทบางจาก สนับสนุนการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้ง ไม่ทอดซ้ำ ภายใต้ โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ” ของบาง...
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้นำธุรกิจเกษตรและอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 76 ปี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด (VGREEN KU) หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแว...
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอกซ่า ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยคุณบุปผาวดี โอว...
บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กมามี่โพโค (MamyPoko) ผ้าอนามัยโซฟี (Sofy) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นเสริมซึมซับไลฟ์รี่ (Lifree) และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Unicharm Pet) เดินหน้าส่งเสริม ผลักดั...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ควบคู่ไปกับตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลระบบนิเวศ...
อิศเรศ จิราธิวัฒน์ มอบรางวัลให้กับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ในโครงการ ‘Green Partnership รวมพลังพันธมิตรลดโลกร้อน’ ที่สามารถดำเนินการตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการจัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบ...
บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลัง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “โคคา-โคล่า” ใน 63 จังหวัดทั่วประเทศ เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ “World Without Waste” อย่างต่อเนื่อง...
นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม “KICK OFF ศูนย์การเรียนรู้ ป่าฉลาดพลาดไม่ได้” ร่วมกับ นายณฤกษ์ มางเขียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss & Waste) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โชว์ผลสำเร็จการลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการ...
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer ร่วมกับ มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สานต่อนโยบายด้าน Climate Change & Biodiversity...
เป็นอีกหนึ่งเทศกาลดีงามของไทยที่ทุกคนจะร่วมกันก้าวข้ามปีใหม่ไปด้วยกัน ในงาน “Bangkok Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 9...
ปัจจุบันเจ้าของเครือข่ายธุรกิจ ได้นำหลักการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ครอบคลุมตลอดทั้งชีวิตวงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Extended Producer Responsibility : EPR มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร...
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดงานสื่อสารคู่ค้าพันธมิตรกว่า 600 ราย ในรูปแบบ On-site และ Online เปิดตัวโครงการ “ PARTNER TO GROW 2024…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน”...
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์ 1 อสังหาริมทรัพย์ไทยยั่งยืนระดับโลกบน DJSI World 2023 และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล, โครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Imaginin...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รณรงค์การใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับชุมชน และเกษต...
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตระหนักดีว่า “น้ำ” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่า ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่อาศัย “น้ำ” เ...
"ทราย รีสอร์ท" (SAii Resorts) แบรนด์รีสอร์ทแนวคิดไลฟ์สไตล์อิสระในเครือ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (S Hotels and Resorts) ผู้นำด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำของไทย ชวนเหล่า "InSAiiders" (อินทรายเดอร์) นักเดินทางผู้รักการผจญภัย...