อาหาร ขนมหวาน เครื่องดื่ม ทุกๆ อย่างที่คุณบริโภคล้วนส่งผลต่อการนอนหลับทั้งนั้น อาทิ ดื่มกาแฟในปริมาณมากๆ ส่งผลให้นอนไม่หลับ หรือการกินอาหารมากหรือน้อยเกินไปมีผลต่อคุณภาพของการนอน...