บัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นิตยสาร Gourmet & Cuisine เรื่องกินดีอยู่ดีโปรดไว้ใจเรา กินจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์จนแยกไม่ออกว่าไปกินข้าวหรือไปรีวิว