รตินันท์ สินธวะรัตน์

อดีตนิสิตเอกประวัติศาสตร์ที่อาหารชักนำให้เจอกับอาชีพในฝัน ปัจจุบันกำลังฝึกกินผัก และหัดถ่ายภาพ

yamalee9