นายมาร์เทน เคหราดร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโปรตีนทางเลือก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ OMG Meat (โอเอ็มจี มีท) ผู้นำการผลิตโปรตีนจากพืช (Plant-based meat and seafood) ของไทย...
แบรนด์ OMG Meat (โอเอ็มจี มีท) ผู้นำการผลิตโปรตีนจากพืช (Plant-based meat and seafood) ของไทย ภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวเมนูอาหารจากพืชตัวใหม่ของไทยกับ "Plant - based shrimp dumpling เกี๊ยวกุ้งจากพื...