บริษัท โกโซเชียล จำกัด ภายใต้การบริหารของ นายสิทธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา ประธานกรรมการบริหาร แถลงข่าวเปิดตัว “โกโซเชียล” โซเชียลมีเดียสัญชาติไทยเจ้าแรก...