“เมล็ดเจีย” และ “เมล็ดแฟล็กซ์” เมล็ดพืชที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ โปรตีนและโอเมก้า 3 ระยะหลังๆ เราคุ้นชื่อเมล็ดพืชเหล่านี้มากขึ้น เนื่องจากเมล็ดเจียและเมล็ดแฟล็กซ์เป็นที่นิยมมากในหมู่คนรักสุขภาพ...