บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือเซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้ามอบอาหารพร้อมทานคุณภาพปลอดภัยและน้ำดื่ม...