นักกินยกย่องกันว่าหอยนางรมที่ดีที่สุดต้องมาจากฝรั่งเศส ถ้าในบ้านเราหอยนางรมที่ดีที่สุดต้องมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตามคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”...
IMC Live Group ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย กำหนดจัดงาน Samui Asia Music Festival 2018 วันที่18-19 สิงหาคมนี้ที่พรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมภาค...