ฝุ่นควันและมลพิษเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองหลวงในขณะนี้ การใส่หน้ากากนั้นช่วยป้องกันมลพิษได้ในระดับหนึ่ง หากใครยังมีอาการระคายคอให้ลองจิบเครื่องดื่มอุ่นๆ จะช่วยให้คอโล่งหายใจได้สะดวกขึ้น   เครื่องดื่มแก้วนี้ใช้ชะเอม สมุนไพร...