น้ำแร่ คือน้ำที่ได้จากแหล่งธรรมชาติที่อยู่ในใต้ดินซึ่งมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย หลายคนเชื่อว่าการดื่มน้ำแร่เป็นประจำเป็นสาเหตุของ “โรคนิ่ว” ได้ แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้น G&C มีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากค่ะ...