ลาลามูฟ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการรับ–ส่งสินค้าตามความต้องการ (On-demand Delivery Platform) เข้าใจในปัญหาและ Pain point ของกลุ่มผู้ประกอบการ จึงได้นำเสนอบริการ “Batch Delivery Solution” โซลูชันบริการขนส่งสินค้าจำนวนมากสำหรับผู้ประกอบกา...
หลายคนเคยเข้าใจว่า การส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิเป็นเรื่องไกลตัว เพราะมีไว้สำหรับธุรกิจที่ต้องสั่งซื้อหรือจำหน่ายสินค้าของสดและของแช่แข็งเท่านั้น แต่รู้ไหมว่า ความจริงแล้ว อุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้าหลายประเภท...